13 september 2019 is door de beroepsorganisatie vFAS* uitgeroepen tot de “Dag van de Scheiding”.

Persoonlijk vinden we het wel symbolisch dat daar een vrijdag de 13e voor wordt uitgekozen. Zou dat met opzet zijn?

Wij richten ons al tien jaar zeer succesvol op een niche in de echtscheidingsmarkt: echtscheidingen op gezamenlijk verzoek, al dan niet met behulp van een meer formeel mediationtraject. De meeste echtscheidingen die we op deze wijze behandelen zijn ondernemersechtparen waar niet alleen de gebruikelijke zaken zoals woning, inkomen, pensioen, alsmede zorg voor kinderen en huisdieren geregeld moet worden, maar waarbij ook de toekomst van een bedrijf op het spel staat.

We werken dan nauw samen met financieel en fiscaal adviseurs van cliënten of schakelen, bijvoorbeeld voor alimentatieberekeningen, in overleg met cliënten zelf externe adviseurs uit ons kundige netwerk in.

De sfeer bij ons aan tafel is zakelijk maar open. Emoties mogen er zijn, maar mogen niet de gang van zaken bepalen. Duurzaam scheiden, niet alleen nu snel van elkaar af, maar ook in de toekomst met elkaar door één deur blijven kunnen gaan. Realistisch, pragmatisch en respectvol.

Soms blijkt samen scheiden geen optie, in die gevallen staan we ook individuele partijen bij. Ook dat doen we vanuit onze visie: geen principiële ruzie over wie het gootsteenzeefje krijgt, maar zo pragmatisch en realistisch mogelijk. Moddergooien is iets voor chimpansees.

Meer weten?
Onze visie over echtscheiding
Mediation


* Wij zijn geen lid van deze specialisatievereniging. Rob Bruls is wel lid van VAAN.

Scroll naar top